DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud

EurOptie

________________________________________
Laatste Update: 19 mei 2021.

EurOptie staat voor een fiscaal veilige afwikkeling van transacties met edelmetaal, maar bevat ook een aanklacht.

De site laat zien dat de handel 'vrij' is indien u in staat bent veilig en volgens de Wet te handelen. De vrije handel bestaat als zodanig niet, en al helemaal niet in het geval van de handel in edelmetaal.

Van tastbaar goud zilver of een ander edelmetaal kopen, komt houden en verkopen. Dat is in het geval van tastbaar edelmetaal in de vorm van handelbaren en munten een vaststaand feit. Kopers zullen verkopers worden.

De professionele handel verzuimt onwetende kopers van (beleggings-)goud er op te wijzen dat de koper van (beleggings-)goud verplicht is een Btw-nummer aan te vragen, en zich desnoods naderhand bij de verkoper te identificeren met dat Btw-nummer. Die identificatieplicht is absoluut. Motief van het verzuim onwetende kopers te informeren is de handel zelf. En de eventuele gevolgen van het verzuim komen voor rekening van de koper. Op de site van de Belastingdienst staat de informatie, u moet alleen wel weten hoe u die moet lezen en begrijpen.
Vanwege het belang staat de Btw-wetgeving hier op de eerste plaats. Beschouw de pagina's over de Inkomstenbelasting, en andere Wetgeving als een noodzakelijke toegift. De verschillende wetten werken samen binnen één regime.

Registratie Transacties Met Edelmetaal

Voornaamste doel van registratie van transacties met (beleggings-)goud en ander edelmetaal zoals hierna uitgelegd, is in de eerste plaats het risico op een Btw-claim te verkleinen. Een koper organiseert na het bestuderen van deze site eigen toezicht en beschermt zich zelf (tegen voornamelijk de werking van de Wet Omzetbelasting en de Belastingdienst).

U bent in het bezit van goud of ander edelmetaal en denkt dit slaat allemaal niet op mijn situatie? Verdiep u eerst in de materie. Voordat u een voorbarige conclusie trekt.

De stand van het recht is dat het aan de Belastingdienst is wie wel en wie geen Btw-nummer krijgt. Het kan dus zijn dat u op verzoek geen Btw-nummer krijgt. Wat als aan u geen Btw-nummer wordt verstrekt? Voorwaarde verbonden aan het nuttig registreren van een transactie met (beleggings-)goud is dat het Btw-nummer in elk geval werd aangevraagd. Of het Btw-nummer wel of niet wordt toegekend, de wijze van registreren zal daarop moeten worden aangepast.
Kopers en verkopers van tastbaar edelmetaal zijn te verdelen in twee categorieën. De eerste categorie bevat personen die zich hebben beperkt tot kopen of verkopen (beleggings-)goud voor telkens minder dan 10.000 Euro, en personen die zich moeien met de handel in ander edelmetaal dan goud. Tot de tweede categorie behoren kopers en verkopers verbonden aan in elk geval één transactie met (beleggings-)goud van boven de 10.000 Euro. Personen behorend tot de eerste categorie kunnen achteraf te samen met de transactiepartner nog voldoen aan de Btw-identificatieplicht en eventuele afdrachtverplichting (bij transacties met zilver). De Wet OB stelt voor deze categorie niet een harde termijn om te voldoen aan de Identificatieverplichting. Er is uiteindelijk wel een harde termijn. De termijn van vrijwillige verbetering (van een niet gedane Btw-aangifte) is in elk geval verlopen zodra de persoon kan vermoeden dat een belastingcontrole aanstaande is. Personen behorend tot de tweede categorie hebben het lastiger. Die kunnen beter contact opnemen met een belastingkundige. Een Btw-belastingkundige die in elk geval goed bekend is met de regeling voor beleggingsgoud. Er zijn er mij twee bekend, op verzoek lever ik de informatie van de ander.

Er is een categorie waarop ik mij het liefste richt. De categorie die bestaat uit personen die nog niet betrokken zijn geweest bij een transactie met edelmetaal. Die zogezegd met een schone lei kunnen beginnen. Welkom.

Lezen is aangeraden, maar er is ook een Video ter Introductie 👉
Voetnoot Voor Incidentele Transacties Met Zilver
U heeft geen Btw-nummer en u wilt de Btw bij een incidentele transactie met zilver (of een ander edelmetaal dan goud) niet betalen? Helaas, de Btw is verschuldigd bij afname. Echter, net als bij het naar de winkel terugbrengen van een ongebruikt artikel, als een TV of een Jurk, kunt u de Btw terugkrijgen van de winkelier. Stel dat u zilver heeft dat u terugbrengt naar dezelfde transactiepartner waar u het zilver gekocht heeft, dan kunt u de Btw van deze transactiepartner terugkrijgen. De Wet OB stelt geen termijn. Houdt u het zilver langer dan 5 jaar in bezit, dan beschouw de Btw als verloren. Voor toepassing van artikel 29 Wet OB heeft u de medewerking van de transactiepartner nodig, en de factuur behorend bij de oorspronkelijke levering waarop de Btw correct vermeld werd. Deze werkwijze is goedgekeurd door de Belastingdienst bij personen aan wie op verzoek geen Btw-nummer werd toegekend.

Lees introductie over Goud Zilver Omzetbelasting👉
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud