DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud
Waarom Daarom Drogreden
EurOptie
Gepubliceerd door Raoul in Instructie · 21 juni 2021
Tags: GoudBeleggingsgoudBtwWaarom

Btw-advies Is Geen Antwoord op Waarom

Soms zakt je de moed in de schoenen. Ik beantwoord vragen afkomstig uit de kring van toezicht graag, zolang die gesteld worden in relatie tot wetgeving of de stand van het recht (jurisprudentie). Tot de kring van toezicht behoren accountants, belastingadviseurs, financieel consulenten en zo verder. En EurOptie is er nu juist vanwege de misverstanden en onbegrip in relatie tot de voorwaarden gesteld aan transacties met beleggingsgoud die bekend zijn. Ik heb niemand nodig om die misverstanden te bevestigen, noch heb ik de tijd of zin onderdanen te vinden voor een of andere parochie.

Zelden krijg ik een reactie van een belastingadviseur gericht aan een bezoeker van EurOptie te lezen. Dus ik kan mij alleen maar afvragen hoeveel er van dezelfde kwaliteit zijn als die ene die ik onlangs onder ogen kreeg. De belastingadviseur neemt een aanloop naar zijn conclusie eerst met de opmerking dat die EurOptie bekeken heeft. Had die maar gelezen. En niet EurOptie in de eerste plaats, maar om te beginnen de Btw-wetgeving. De volgende stap van de belastingadviseur naar zijn conclusie is het stellen van een waaromvraag. Waarom koopt de cliënt van de belastingadviseur (beleggings-)goud?

Los van het wijd verspreide onbegrip in relatie tot de regeling voor beleggingsgoud. Het Btw-stelsel rust op een aantal beginselen, en één daarvan is dat het oogmerk er niet toe doet. Ofwel, de waaromvraag dient bij de beoordeling van de belastingplicht niet gesteld te worden. Artikel 9, eerste lid Btw-Richtlijn:
BELASTINGPLICHTIGEN
Artikel 9
1. Als „belastingplichtige” wordt beschouwd eenieder die, op ongeacht welke plaats, zelfstandig een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteit.

Als „economische activiteit” worden beschouwd, alle werkzaamheden van een fabrikant, handelaar of dienstverrichter, ...

Ander onderdeel van de ergernis is weer de suggestie dat er voor beleggers in (beleggings-)goud een uitzondering zou zijn gemaakt. Nogmaals, er zijn uitspraken die de handel in zilver treffen. Er zijn geen uitspraken door een Rechtscollege geleverd die een stand van het recht opleveren dat er een uitzondering werd gemaakt voor de "belegger" of "particulier" betrokken bij transacties met (beleggings-)goud. Bovendien bestaan die twee begrippen binnen de Btw-wetgeving niet.Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud