DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud
Goud En Zilver Media ZekerFiscaal.nl
EurOptie
Gepubliceerd door Raoul in Media · 10 mei 2021
Tags: GoudZilverZekerFiscaal

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam Onbegrepen


ZekerFiscaal doet ook een duit in het zakje. Wat de volger van deze site kan opvallen is dat publicaties telkens geen mogelijkheid bieden om te reageren. Niet dat ik er dan anno 2015 zin in had gehad, maar wie weet had ik de verleiding van het rechtzetten niet weerstaan. Helemaal onbelangrijk is de uitspraak van Rechtbank Haarlem niet, maar ik bespreek het artikel van ZekerFiscaal vanaf het kopje 'Hof'.

Bij het opstellen van reacties op dit soort stukjes denk ik telkens na over opzet, onkunde of een combinatie van beide. Het is waar, diverse Rechtbanken en Gerechtshoven hebben met zand gestrooid, dus in hoeverre is het dan niet logisch dat uiteindelijk de media dit zand in de ogen van de lezer strooit? Ook dat vraag ik mij telkens af. Niet elke lezer zal dezelfde conclusie kunnen of willen trekken als ik, maar met twee alinea's citaat is het voor mij ook weer in dit geval duidelijk.

Belanghebbende heeft verklaard dat hij de intentie heeft om met de aankoop van goud en zilver economische activiteiten te (gaan) verrichten. Hof Amsterdam is van oordeel dat belanghebbende tegenover de betwisting door de belastingdienst niet aan zijn bewijslast heeft voldaan dat hij economische activiteiten beoogt te verrichten. Belanghebbende heeft aangevoerd dat hij hoeveelheden goud en zilver aanschaft om deze te zijner tijd tegen een gunstige prijs te verkopen. Verder heeft belanghebbende niets aangevoerd. Gesteld noch gebleken is bijvoorbeeld dat er sprake is geweest van enig optreden naar buiten toe. De activiteiten van belanghebbende leiden volgens het hof niet tot ondernemerschap.

Ook ZekerFiscaal vraagt zich niet af, hoe kan het zijn dat economische activiteiten niet werden bewezen terwijl ook het Hof Amsterdam vaststelt dat er tastbare goederen werden verkocht (handelbaren goud en zilver). Als de auteur van ook ZekerFiscaal de juiste toegang had tot onderliggende processtukken, of de wil om meer te lezen dan alleen uitspraken, dan had deze kunnen lezen dat geen enkele belanghebbende iets heeft verklaard over winstmotief. Het te zijner tijd tegen een gunstige prijs verkopen is daadwerkelijk een credo dat uit de zandbak van de Rechtspraak kwam gekropen. Maar dat geen optreden naar buiten toe is gebleken staat weer in schril contrast met de vastgestelde verkopen. Een handelaar in edelmetaal verricht dezelfde handelingen als een handelaar in aardappelen.

En lezen we de alinea nog een keer, in het geval de Belastingdienst niets had betwist, of als de Belastingdienst had gesteld, dan zou de belanghebbende dus wel Btw-ondernemer zijn. En dat sluit precies aan met zoals de stand van het recht nu is, het is aan de Belastingdienst. Die geniet vanwege dit soort van Nationale rechtspraak een discretionaire bevoegdheid, in strijd met het Unierecht. Een bevoegdheid een veilige haven onveilig te maken, op een zelf te kiezen moment.

Vast is komen te staan dat de voorbelasting die belanghebbende in aftrek wenst te brengen uitsluitend betrekking heeft op de aanschaf van zilver en niet op de aanschaf van (beleggings)goud. De regeling voor beleggingsgoud is niet van toepassing. Deze regeling strekt namelijk niet zover dat deze mede (beleggings)zilver betreft. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

De eerste zin betekent zoveel als dat Btw gevorderd werd in verband met de aanschaf en verkoop van zilver, wat juist is. Dan komt de indruk op alsof belanghebbenden meenden dat vanwege de regeling voor beleggingsgoud er aanspraak was op die Btw-vordering, wat onjuist is. De regeling voor beleggingsgoud is niets anders dan een samenvatting van de Btw-wetgeving in het geheel, met sancties daarbij. Het valt mij niet uit te leggen dat een persoon die handelbaren zilver opkoopt een andere bedoeling kan hebben dan die op een later moment te verkopen, en om die reden Btw-ondernemer is of mettertijd zal zijn. Dat het Gerechtshof Amsterdam van mening is dat de samenvatting die vanwege het Unierecht als waarschuwing in de Wet Omzetbelasting werd opgenomen genegeerd kan worden, dat is goed nieuws voor criminelen geweest. Immers, die hebben het Btw-tarief wel over om met vermogen te kunnen schuiven.

En lezen we de alinea nog een keer, de regeling voor beleggingsgoud is kennelijk uitsluitend bedoelt voor transacties met goud. Maar hoe kan het dan zijn dat belanghebbende een Btw-nummer werd geweigerd? Althans, Gerechtshof Amsterdam beval de Belastingdienst niet een Btw-nummer aan belanghebbende uit te reiken. De reden voor deze op het oog vreemde gang van zaken is simpel, Gerechtshof Amsterdam meende formeel terecht dat belanghebbende op dit onderdeel geen recht had op een uitspraak. Waarom? Omdat het in Nederland zo geregeld is dat een ingezetene pas recht heeft op een Btw-uitspraak in het geval er een financieel belang is. En sinds er in verband met transacties goud door belanghebbende geen Btw kan worden gevorderd, de Belastingdienst (nog) niet tot navordering is overgegaan, kreeg de belanghebbende geen uitspraak op verzoek.

En zo moet de uiteindelijke beslissing van de Hoge Raad ook worden begrepen. Het is onze vaste overtuiging welk advies de Hoge Raad van het Europees Hof gekregen zou hebben in het geval er reden tot twijfel zou zijn, alleen de Hoge Raad zag geen reden een geschil over het Unierecht voor te hoeven leggen. En dat sluit weer precies aan met zoals de stand van het recht nu is, het is aan de Belastingdienst. Die geniet vanwege dit soort van Nationale rechtspraak een discretionaire bevoegdheid, in strijd met het Unierecht. Een bevoegdheid een veilige haven onveilig te maken, op een zelf te kiezen moment. Tot dan is er sprake van een Chamberlain ervaring, die van tijdelijke vrede.

Voor diegene die weet wat die leest was het artikel van ZekerFiscaal geen misleiding van de lezer.

Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud