DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud
Goud En Zilver Media Wolters Kluwer
EurOptie
Gepubliceerd door Raoul in Media · 10 februari 2021
Tags: GoudZilverWolterKluwer

Gerechtshof Amsterdam Geen Uitspraak Beleggingsgoud

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geen uitspraak gedaan over Btw-belastingplicht vanwege transacties met (beleggings-)goud. Het Gerechtshof Amsterdam heeft slechts geoordeeld over het teruggaafverzoek Btw verbonden aan transacties zilver. De overweging valt te lezen achter punt 5.6 van een van de gelijkluidende uitspraken:

Het Hof stelt dienaangaande voorop dat ter zitting van het Hof is komen vast te staan dat de voorbelasting die belanghebbende in aftrek wenst te brengen uitsluitend betrekking heeft op de aanschaf van zilver en niet op de aanschaf van (beleggings)goud. Ter zake van de aanschaf van goud is aan belanghebbende geen omzetbelasting in rekening gebracht. Het Hof is van oordeel dat reeds om die reden het beroep van belanghebbende op de speciale regeling voor beleggingsgoud faalt. De regeling voor beleggingsgoud strekt niet zover dat deze mede (beleggings)zilver betreft.

De kop 'Belegger in goud is niet automatisch belastingplichtig voor BTW' kennen we ook al van Tax News Reader. Alleen is de publicatie van Wolters Kluwer van een eerdere datum. Dus de credits komen Wolters Kluwer toe. Een titel die op zich juist is, want nietszeggend. Er is geen automaat die de belastingplicht regelt, althans formeel niet. Maar over de inhoud van dit artikel valt hetzelfde te zeggen als dat van Tax News Reader. Aangaande transacties met (beleggings-)goud kan 'slechts' gezegd worden dat ook het Gerechtshof Amsterdam belanghebbenden geen uitspraak op verzoek heeft willen leveren, en zich beperkt heeft tot de transacties met zilver.

Dus alles wat Wolters Kluwer over goud of beleggingsgoud in het bedoelde artikel schrijft kan als onzin worden weggezet. De verantwoordelijkheid voor wat over de transacties met zilver verder te lezen valt, althans zo moet de lezer de inhoud begrijpen, kan gemakkelijk worden afgeschoven op Gerechtshof Amsterdam. Echter in de beroepsfase was het nu juist een auteur van Wolters Kluwer, of een Rechter die Wolters Kluwer wel bekend is, die mede uitspraak leverde. Ik moet bij het lezen van dit beknopte artikel denken aan het wrakingsverzoek en de rol van mr. A. van Dongen.

Wolters Kluwer heeft op verschillende manieren toegang tot wat namens belanghebbende werd ingebracht, ook tijdens de fase van hoger beroep, en kwam niet met een vakinhoudelijke bijdrage maar met het scherm rond de inhoud van het geschil dat door de Rechtspraak werd aangebracht, lees alles over de beroepsgronden hier.

Maar inmiddels kunnen we de lezer van dit commentaar iets anders voorhouden. Er zijn geen artikelen geschreven met titels als 'Domoren snappen niet dat Goud Btw vrijgesteld is, en vangen bot bij Gerechtshof Amsterdam'. Denk daar maar eens over na als de gedachte nog steeds is dat Goud Btw vrijgesteld is. Dat dergelijke titels zelfs niet bij Wolters Kluwer bedacht zijn. En daardoor verdient dit artikel een 2 uit 10.Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud