DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud
Goud En Zilver Media Tax News Reader
EurOptie
Gepubliceerd door Raoul in Media · 5 februari 2021
Tags: GoudZilverMediaTaxNewsReader

Gerechtshof Amsterdam Geen Uitspraak Beleggingsgoud

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geen uitspraak gedaan over Btw-belastingplicht vanwege transacties met (beleggings-)goud. Het Gerechtshof Amsterdam heeft slechts geoordeeld over het teruggaafverzoek Btw verbonden aan transacties zilver. De overweging valt te lezen achter punt 5.6 van een van de gelijkluidende uitspraken:

Het Hof stelt dienaangaande voorop dat ter zitting van het Hof is komen vast te staan dat de voorbelasting die belanghebbende in aftrek wenst te brengen uitsluitend betrekking heeft op de aanschaf van zilver en niet op de aanschaf van (beleggings)goud. Ter zake van de aanschaf van goud is aan belanghebbende geen omzetbelasting in rekening gebracht. Het Hof is van oordeel dat reeds om die reden het beroep van belanghebbende op de speciale regeling voor beleggingsgoud faalt. De regeling voor beleggingsgoud strekt niet zover dat deze mede (beleggings)zilver betreft.

Hoe dan de kop van een artikel kan zijn 'Belegger in goud is niet automatisch belastingplichtig voor BTW' als het over deze uitspraak gaat is mij een raadsel. Aangaande transacties met (beleggings-)goud kan 'slechts' gezegd worden dat ook het Gerechtshof Amsterdam belanghebbenden geen uitspraak op verzoek heeft willen leveren, en zich beperkt heeft tot de transacties met zilver.

Dus alles wat Tax News Reader over goud of beleggingsgoud in het bedoelde artikel schrijft kan als onzin worden weggezet. Toch doet Tax News Reader wel iets aardigs met diens bijdrage. Die heeft kennis genomen van de overwegingen afkomstig van Gerechtshof Amsterdam aangaande de transacties met zilver, die ook voor Tax News Reader moeilijk te volgen zijn. Volgens het overzicht van transacties opgenomen in de uitspraak was er geen sprake van een incidentele transactie, maar van een gewoonte te kopen en te verkopen. En hoe komt Gerechtshof Amsterdam erbij om tastbare goederen te vergelijken met derivaten die verhandeld worden met een computerscherm? Het Gerechtshof verzuimt uit te leggen hoe een tastbaar goed verkocht kan worden zonder economische activiteit, en stelt dat belanghebbende heeft verklaard over intentie, terwijl de uitspraak het bewijs bevat dat het al lang niet bij intentie was gebleven. Onnavolgbaar, lees alles over de beroepsgronden hier.

Die mogelijke verwondering verpakt Tax News Reader niet in een commentaar, maar in een contrastering. In deze zaak werd met regelmaat zilver verkocht en werd de Belastingdienst in het gelijk gesteld in het niet erkennen van de belastingplicht, terwijl in het andere geval er sprake was van een incidentele transactie waarbij de Belastingdienst in het ongelijk werd gesteld toen het de belastingplicht in dat geval niet erkende. In beide gevallen hadden belanghebbende een Btw-nummer vanwege andere activiteiten.

Geen van de artikelen die zijn verschenen verdienen een voldoende, vanwege het aangebrachte contrast verdient deze bijdrage toch nog een 5, uit 10 dan weliswaar.

Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud