DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud
Cryptovaluta En Inkomstenbelasting
EurOptie
Gepubliceerd door Raoul in Media · 9 november 2021
Tags: CryptovalutaInkomstenbelasting

Cryptovaluta En Inkomstenbelasting


De auteur van 'Crypto aangeven op de Inkomstenbelasting' stelt de vraag: 'Moet je cryptovaluta aangeven bij de aangifte Inkomstenbelasting?' En beantwoord de vraag met dat het verplicht is, want het is immers geld, en over bezittingen die je in een jaar hebt verdiend moet je belasting betalen. En merkt verder op dat de Belastingdienst onderscheid maakt tussen het in het bezit hebben van cryptovaluta, of er ook actief in handelen.

Correcties. Cryptovaluta kunnen niet generiek worden beschouwd als zijnde geld, het kan zijn dat het vermogen in cryptovaluta in Box 3 aangegeven moet worden, maar dan meestal als een vermogensrecht met waarde in het economisch verkeer, tweede lid, achter f, artikel 5.3 Wet IB. Zover ik weet moet alleen Bitcoin worden aangemerkt als geld, en wel voor het eerst op de aangifte Inkomstenbelasting 2021. Het is pas sinds dit jaar dat Bitcoin een wettig betaalmiddel is van een land. Geld geeft men niet aan als overige bezitting.

In het geval cryptovaluta behoren tot de grondslag Box 3, dan stelt de Belastingdienst dat deze virtuele betaalmiddelen aangegeven dienen te worden voor de waarde in het economisch verkeer op 1 januari van het jaar van aangifte. En aangezien er verschillende koersen zijn, geldt de koers van het gebruikte wisselplatform. Tot zover wat de auteur oppikt van de site van de Belastingdienst.

Maar het punt van aandacht is dat het bij Bitcoin duidelijk om een betaalmiddel gaat, maar valt dat te zeggen van al de in omloop zijnde cryptovaluta?

Stel dat de winst of het verlies met de handel in cryptovaluta niet behoort tot het inkomen uit werkzaamheden, maar behoort tot passief inkomen uit bezit, dan heeft de Belastingdienst geen enkel probleem met een belastingplichtige die al zijn cryptovaluta aangeeft als zijnde geld of een vermogensrecht (betaalmiddel) met waarde in het economisch verkeer. Diegene die scherper aan de wind wil varen, die krijgt van de Belastingdienst alvast ruimte anders te pleiten.


Voor de goede orde, publicaties op de site van de Belastingdienst vormen geen wetgeving, die betreffen 'slechts' de mening van de Staatssecretaris.

Maar dan komt de auteur bij een bottleneck. Actief bezit van cryptovaluta. Even scrollen door de pagina's van een willekeurige groep op social media en men kan gaan denken dat er geen passief bezit van cryptovaluta bestaat. In het geval er sprake is van meer dan actief vermogensbeheer, dan behoren de resultaten behaalt met de handel in cryptovaluta tot het inkomen uit werkzaamheden, of winst uit onderneming, Box 1.

De auteur doet het voorkomen alsof de keuze tussen opgeven in Box 1 en Box 3 een soort van keuzerecht is. De werkelijkheid is dat er een toets moet plaatsvinden, en dat ongeacht de uitkomst in de vorm van belastingdruk, zonder voorbehoud, aangifte Inkomstenbelasting gedaan moet worden. En een 'day-trader' oefent een beroep uit, of is werkzaam als handelaar.

Hoe de auteur komt bij de stelling dat het niet mogelijk om verlies gerealiseerd met de handel in cryptovaluta aan te geven ontgaat mij. De Wet IB kent die uitsluiting niet, en rechtspraak in die richting is er ook niet.

En wat de auteur stelt over mijnen klopt in elk geval niet met de huidige tekst te vinden op de site van de Belastingdienst. Daar staat letterlijk dat indien de opbrengsten hoger zijn dan de kosten er sprake is van inkomsten uit werk, of van winst uit onderneming. De tekst op de site van de Belastingdienst moet worden begrepen als, het is onwaarschijnlijk dat u al die moeite  van het mijnen doet als u er verlies mee realiseert, en dus geef het positieve resultaat aan. En dat (energie-)kosten moeilijk te bewijzen zouden zijn is het probleem van de belastingplichtige, en niet die van de Belastingdienst.


Voor de volledigheid merk ik ten overvloede op dat er niets anoniem is in deze wereld, ook niet de handel en bezit in cryptovaluta. Ik neem aan dat de lezer zelf het nieuws op dit onderdeel volgt. De adviezen en suggesties van de auteur behandel ik verder niet, het is voor eenieder geraden niet op basis van die adviezen of suggesties te handelen of belastingaangifte te doen.

Opmerkingen tot slot. Diegene die zoekt op rechtspraak.nl met de zoektermen 'Bitcoin' of 'Cryptovaluta', het rechtsgebied bestuursrecht met verdieping belastingrecht selecteert, ontdekt dat er geen (gepubliceerde) rechtspraak is op het gebied van de Inkomstenbelasting. Dat is na 10 jaar handel misschien opmerkelijk, maar kan (gemakkelijk) verklaart worden. De eerste verklaring is dat weinig belastingplichtigen de weg van beroep, hoger beroep, beroep in cassatie bewandelen. Veel geschillen zullen na een bezwaarfase leiden tot een berusting en afdracht. De tweede verklaring is dat de handelaar in cryptovaluta des te vaker opkomt binnen het strafrecht. Veel handelaren zullen zich zelf niet als crimineel of witwasser zien, maar velen zijn de toekomstige gevallen voorgegaan. En de derde verklaring kleeft aan de mogelijke strategie van de Belastingdienst. De Inspecteur kan nog jaren achterover leunen voordat die met naheffingen in actie komt, zonder dat opbrengsten verloren gaan.

Het witte konijn uit de hoed van de Belastingdienst zal de Btw zijn. Een aspect die stelselmatig binnen de handel in cryptovaluta wordt verzwegen, maar dat Btw er toedoet is wel terug te vinden op rechtspraak.nl.
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud