DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud
Cryptovaluta Box 1
EurOptie
Gepubliceerd door Raoul in Rechtspraak · 14 februari 2022
Tags: CryptovalutaInkomstenbelastingRechtspraak

Informatiebeschikking artikel 52a AWR


Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2021:9913.
Belastingplichtige heeft aangifte Inkomstenbelasting gedaan voor het jaar 2013 op 23 juli 2015. In de aangifte is uitsluitend een arbeidsinkomen vermeld. Daarin is geen melding gemaakt van (de waarde van) de bitcoins. De aanslag ib/pvv 2013 is gedagtekend 19 augustus 2015. Op 21 december 2017 heeft (de toenmalige adviseur van) belastingplichtige een verzoek om vrijwillige verbetering van de aangiften ib/pvv “over de afgelopen jaren” ingediend, omdat daarin geen rekening is gehouden met de waarde van de door eiser gehouden bitcoins.

Uit het Rechtbankverslag maak ik op dat de vrijwillige verbetering de waarde van 165 Bitcoins bij de grondslag van Box 3 betrok. De Belastingdienst reageert in mijn ogen bijzonder fel, zonder mededogen. En de vakmedia mist de crux van het spel dat de Belastingdienst optuigt. Een spel dat zich ontvouwt binnen de aanslagregeling van 2013. De verbeteringen van de latere "afgelopen jaren" werden kennelijk wel geaccepteerd zonder noemenswaardig wapengekletter.

Eerst vraagt de Belastingdienst om nadere informatie, om uitleg over van met wie, wat, hoe en waar. De Belastingdienst kan op grond van artikel 47 en 49 AWR een ieder om nadere gegevens en inlichtingen vragen, administratieplichtig of niet.

Administratieplichtig zijn onder andere ondernemers en zelfstandigen. De figuur die in de volksmond aangeduid wordt met "de particulier" kent geen administratieplicht.

De Belastingdienst is niet tevreden met de informatie en medewerking die de belastingplichtige verstrekt, en geeft de zogenoemde Informatiebeschikking af, artikel 52a AWR. En nu volgt de crux, tegen deze Informatiebeschikking gaat de belastingplichtige niet in bezwaar!

Een informatiebeschikking kan alleen maar worden afgegeven aan administratieplichtigen. Door niet in bezwaar te gaan, belastingplichtige moeit zich niet meer met beheer van zijn vermogen dan gebruikelijk voor een "particulier", en een "particulier" is niet administratieplichtig, aan een "particulier" kan geen informatiebeschikking worden afgegeven, accepteert de belastingplichtige belastingheffing in Box 1. En sinds dat er van een onderneming geen sprake is, blijft resultaat overige werkzaamheid over om te treffen met belastingheffing Box 1.

Op een afgifte van een informatiebeschikking dient altijd een bezwaar te volgen, acceptatie resulteert in omkering van de bewijslast. Maar in dit geval had het afzien van inzet bezwaar nog meer gevolg.Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud