DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud
Crypto En De Overheid Deel 1
EurOptie
Gepubliceerd door Raoul in Instructie · 21 juni 2021
Tags: BitcoinCryptoOverheid

Bitcoin, Crypto-Munten En De Overheid


Volksstammen denken dat het de normaalste zaak van de wereld is dat transacties met crypto-munten Btw-vrijgesteld zijn. Dat was in elk geval tot 2015 maar de grote vraag. Er werden Btw-aanslagen opgelegd, de levering van een crypto-munt werd daarbij aangemerkt als de levering van een dienst. Een dienst te belasten met het standaard Btw-tarief.

Dezelfde volksstammen denken dat crypto-munten de ergste vijand van overheden zijn. Dat is voor mij om meer dan één reden sterk de vraag, of dat wel zo is. Een van de redenen is een Scandinavisch sprookje van nog niet zo lang geleden.

Er was een Zweeds handelshuis in Bitcoin, in oprichting. Met hulp van de Zweedse overheid legde deze in 2014 rechtsvragen neer bij het Europees Hof van Justitie. Nog voordat de activiteiten van het handelshuis waren opgestart. Wat een weelde. Het antwoord op de rechtsvraag geleverd in 2015 zal ik eerst geven. Het Hof gaf als advies mee dat de Btw-vrijstelling van artikel 135, eerste lid, onder e Btw-Richtlijn van toepassing is. Het relevante deel van het artikel luidt als volgt:

De lidstaten verlenen vrijstelling voor handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deviezen, bankbiljetten en munten die wettig betaalmiddel zijn, met uitzondering van munten en biljetten die verzamelobject zijn, namelijk gouden, zilveren of uit een ander metaal geslagen munten, alsmede biljetten, die normaal niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of die een numismatische waarde hebben.

Hoezo kan een Bitcoin aangemerkt worden als een devies of wettig betaalmiddel? Niet (in 2015) is het antwoord. Maar het Hof gaf verkort de volgende redenatie om toch deze vrijstelling voor transacties met de Bitcoin toe te passen.

In het hoofdgeding staat vast dat de virtuele valuta „bitcoin” enkel tot doel heeft als betaalmiddel te worden gebruikt en met dat doel door sommige marktdeelnemers wordt geaccepteerd.

Dientengevolge moet worden vastgesteld dat artikel 135, lid 1, onder e), van de btw-richtlijn tevens is gericht op diensten, zoals die aan de orde in het hoofdgeding, die bestaan in het inwisselen van traditionele valuta’s tegen eenheden van de virtuele valuta „bitcoin” en omgekeerd, en worden verricht tegen betaling van een bedrag dat overeenkomt met de marge die ontstaat uit het verschil tussen de prijs waarvoor de betrokken marktdeelnemer de valuta koopt en de prijs waarvoor hij deze verkoopt aan zijn klanten.

Gelet op het voorafgaande moet worden geantwoord dat artikel 135, lid 1, onder e), van de btw-richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat diensten zoals die aan de orde in het hoofdgeding – die bestaan in het inwisselen van traditionele valuta’s tegen eenheden van de virtuele valuta „bitcoin” en omgekeerd, die worden verricht tegen betaling van een bedrag dat overeenkomt met de marge die ontstaat uit het verschil tussen de prijs waarvoor de betrokken marktdeelnemer de valuta koopt en de prijs waarvoor hij deze verkoopt aan zijn klanten –, van de btw vrijgestelde handelingen vormen in de zin van deze bepaling.

Het zegt niet alles, maar op rechtspraak.nl zijn er geen Btw-geschillen over transacties met crypto-munten te vinden. En het Hof stelt: laat de vereiste van devies of wettig betaalmiddel in het geval van crypto-munten buiten beschouwing, als er maar sprake is van een (onwettig) betaalmiddel. En gek of niet gek genoeg, de Europese Raad (regeringsleiders Europese Lidstaten) heeft de Btw-positie van transacties met Bitcoin niet anders willen regelen, met bijvoorbeeld een Btw-verordening.

Rond de Bitcoin is de situatie onlangs veranderd. In El Salvador is de Bitcoin een wettig betaalmiddel geworden. Daarmee verkeert de handel in Bitcoin in ander vaarwater als de handel in andere crypto-munten. Als we aannemen dat een crypto-munt een munt is, zijn transacties met andere crypto-munten dan de Bitcoin vrijgesteld van Btw? Het advies van het Hof betrof uitsluitend de Bitcoin, en bevat een toets. Is de crypto-munt een betaalmiddel, en heeft de crypto-munt enkel het doel betaalmiddel te zijn? Dient die vraag met nee beantwoord te worden, dan in elk geval staat niets Btw-heffing en naheffing in de weg.

Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud